TÜRKİYE KADIN DOĞUM ASİSTANLARI ORGANİZASYONU
TURKISH TRAINEES OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(TTOG)
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum

 

Entog Değişim Programı

ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology) EBCOG(European Board College of Obstetrics and Gynecology) ile koordine çalışan kadın doğum asistanları organizasyonudur.  Asistanların birbirlerini daha iyi anlamasını ve farklılıkları farkedebilmesini sağlamak  amacıyla ilk kez 1992 yılında Avrupa’da asistanların ilk resmi toplantısı düzenlendi.  Kısa dönem hastane değişimi (Exchange program) her değişim programı sonrası deneyimleri paylaşmak için  toplantı yapılması kararlaştırıldı. ENTOG asistanlar arasında tartışma ortamı sağlayarak farkındalığı ve kooperasyonu sağlamak ve  EBCOG bünyesinde Avrupa asistanlarını temsil etmek amaçlarını taşımaktadır. Şu anki hedefi ise Asistan eğitim şartlarını iyileştirebilmek ve mümkün olan en yüksek standartları yakalamak

ENTOG AKTİVİTELERİ

29 üye ülkenin katıldığı yıllık konsey toplantısı düzenlenir. Her yıl Avrupada ENTOG yönetim kurulu tarafından belirlenen bir ülkede kısa dönem asistan değişim değişim programına katılan asistan doktorların katıldığı toplantı düzenlenir. Bu değişim programları ve toplantılara ülkemizden de her yıl asistan doktorlar gönderilmektedir.  İki yılda bir EBCOG kongrelerinde toplantı düzenlenir.  2010 yılında bu organizasyonun Türkiye ayağı olarak ENTOG Türkiye ekibi 2010 Şubat ayında oluşturuldu.  Bu ekipte Funda Göde, Yusuf Taner Kafadar, Hülya Arık, Kerem Oğuz Şafak Olgan, Burçin Karamustafaoğlu, Tünay Efetürk yer almaktaydı.  Bu ekibin Avrupa’da yaptıkları başarılı sunum neticesinde yapılan oylamada 2016 EBCOG kongresi ve ENTOG asistan değişim programının Türkiye’de yapılmasını sağlamışlardır.  Bu kongrede Avrupanın cesitli ülkelerinden gelen asistanların hastanelerimizde kısa süreli eğitime katılımının düzenlenmesi ,ENTOG oturumu ve  ENTOG konsey toplantısı Türkiye Kadın Doğum Asistanları Organizasyonu Tarafından gerçekleştirilecektir.   

ENTOG’un Yapısı

 Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Akademisi  (EBCOG), Avrupa’ daki uzman obstetrisyen  ve jinekologları temsil ederken, Entog  Avrupa’da uzmanlık eğitimi alan asistanları temsil eder. 

Kuruluş, yönetici olarak seçilmiş 5 asistan ve  genç uzmanlar tarafından yürütülür. Organizasyon  EBCOG gibi, her biri konseyde temsil edilen üye ülkelerden oluşturulmuştur. Üye ülkelerin sayısı son on yılda iki katına çıkmakla birlikte ve şu anda Avrupa Birliği içinde ve dışında 29 ülkeyi temsil etmektedir.

Kuruluş asistanlar arasında açık iletişimi sağlamak için ENTOG’a katılmadan önce kendi ulusal asistanlık örgütünü kurmaktadır.. 

 1992’den beri toplanmakta olan Avrupalı asistanlar, ancak 1997 yılında bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuşlardır. Bu organizasyonun uzmanlık alanımızdaki asistanların işbirliğinin artması ile sonuçlanmıştır. ENTOG eğitim programlarının uyumlu hale getirilmesi ve Avrupa genelinde eğitim standartlarını geliştirmeye yönelik büyük çaba göstermiştir. 1992’ den bu yana Avrupalı asistanlar arasında değişim ve etkileşimin kolaylaştırılması her zaman gündemin üst sıralarında yer almış ve yıllık ENTOG değişim programı yapılmasını sağlamıştır. ENTOG yıllardır sayısız yerel organizasyon ve komite ile çalışarak bu başarılı programları kurup asistanların kendi ülkeleri dışında deneyim kazanmalarına izin vermektedir. 

Desteğin büyük bir kısmı yıllar boyunca, bugün güçlü bir bağa ve iyi bir ilişkiye sahip olunan EBCOG tarafından sağlanmıştır. ENTOG, EBCOG ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve EBCOG ‘un en önemli daimi komitesi olarak sunulmaktadır. 

ENTOG’UN AMAÇLARI

-Farklı Avrupa Ülkelerinde jinekoloji-obstetrik eğitiminin  daha iyi anlaşılmasını sağlamak için karşılaştırmalı standart eğitimin sağlanmasına yardımcı olmak

-Eğitimi mümkün olan en yüksek standartlara ulaştırmak ve dolayısıyla anne ve bebeklere verilen tıbbi bakımın kalitesini arttırmak

ENTOG bu hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda yürütmektedir:

     Tüm Avrupa ülkelerinde asistanlara yönelik kuruluşlara öncülük etmek

     Uzmanların eğitimi için gerekli standartların oluşturulması ve bu standartların korunması konusunda tavsiyelerini almak üzere EBCOG ile işbirliği yapmak.

     Tüm Avrupa ülkelerinde eğitimin içeriğini ve kalitesini incelemek

Uzman eğitim merkezlerinin uyması gereken kriterleri konusunda tavsiyelerini almak üzere EBCOG ile işbirliği yapmak.

      Uzman obstetrisyen ve jinekologların bilgi ve becerilerinin düzenli aralıklarla geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak.

       Asistanlar ve genç jinekolog ve obstetrisyenler arasında, çok merkezli Avrupa projeleri dâhil, araştırmaları teşvik etmek.

       Asistanlar ve genç jinekolog ve obstetrisyenlerin, eğitimlerinin uyumunun sağlanması ve eğitim kalitesinin artırılması amacı ile, Avrupa çapındaki eğitim merkezleri arasında değişimini kolaylaştırmak

 ENTOG BELGELERİ

Madde 1-İsim ve amaç

  1.1

  European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology”, ENTOG olarak adlandırılır.

1.2 

ENTOG, bağımsız ve kar amacı gütmeyen sivil toplum derneğidir.

1.3

 ENTOG 25 Ekim 1919 Belçika Yasası uyarınca oluşturulmuştur, 6 Aralık 1954 Yasası ile değiştirilmiştir ve bu mevzuat uyarınca ENTOG kayıtlı ofisleri olacaktır: UEMS bina, 20 Avenue de la Couronne, B-1050 Brüksel.

1.4 

ENTOG çalışma dili İngilizce olacaktır.

1.5 

ENTOG aşağıdaki hedeflere sahip olacaktır:

Avrupa’nın değişik ülkelerinde jinekoloji-obstetri eğitimin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, karşılaştırılabilir bir standart eğitim sağlamak yardımcı olur.

Eğitimin mümkün olan en yüksek standartlara ulaştırmak ve dolayısıyla kadınlar ve bebeklere verilen tıbbi bakımın kalitesini gelişmesini sağlamak.

Genç jinekologlar / obstetrisyenler arasında iletişim imkânlarını araştırmak.

Bu hedefler doğrultusunda:

Asistanların tüm Avrupa ülkelerinde Ulusal Komisyonlar ve ağlarda oluşturulmasını teşvik etmek

Uzmanlarının eğitimi için gerekli standartlar ve tavsiyeleri için EBCOG ile işbirliği yapmak  ve bu standartların devamını sağlamayı amaçlamak

Tüm Avrupa ülkelerinde eğitimin içeriği ve kalitesini incelemek

Uzman eğitim merkezleri uyması gerektiğini kriterlerle ilgili EBCOG ile işbirliği sağlamak.

Uzman statüsünde birleştirici eğitim programlarına ulaşmak için önerilerde bulunmak.

Uzman obstetrisyen ve jinekologlarin bilgi ve becerilerini artırmak. 

Çok merkezli Avrupa projeleri dahil olmak üzere genç jinekologlar / kadın doğum asistanları arasındaki araştırmaları teşvik etmek.

Genç jinekolog / doğum hekimlerinin değişimini kolaylaştırmak, Avrupa çapında eğitim merkezlerinde uyumu sağlamak ve eğitim kalitesini geliştirmek.

Avrupa genelindeki kadın hastalıkları ve doğum asistanları ile genç jinekologların/obstetrisyenlerin değişimini eğitim merkezleri arasında sağlayarak eğitimin kalitesini arttırmak ve harmonize etmek.

AVRUPA EĞİTİM PROJESİ

Günümüzde sadece ulusal eğitim programları mevcuttur ve Avrupa eğitim programı gibi bir eğitim programı bulunmamaktadır.

Kadın hastalıkları ve doğum bölümü asistanlarının bu tarz bir tecrübenin onlara katacağı: başkasının gözünden bakabilme(farklı sağlık sistemi veya farklı eğitim yaklaşımı), yeni özel beceriler kazanabilme, problemlere farklı bir yaklaşım sergileyebilme, çevre edinme ve yabancı bir dile akıcı olarak hakim olabilme gibi kazanımlardan oldukça faydalanacaklarını düşünüyoruz.

Bu tarz bir yurt dışı rotasyon deneyimi organize edebilen asistanların hepsi bu deneyimin çok değerli olduğunu ifade etmişlerdir. Yurt dışı değişim programlarına katılan, bu tarz bir deneyim yaşayan herkesi bu ziyaretlerinin onlarda bıraktığı kısa yansımayı, organizasyonu ve varsa eksik noktaları idari birimimize executive@entog.org adresinden göndermeleri için davet edilmektedir.