TÜRKİYE KADIN DOĞUM ASİSTANLARI ORGANİZASYONU
TURKISH TRAINEES OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
(TTOG)
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum

 

Amaçlar ve Hedefler

  • Türkiye’de Kadın Doğum asistan eğitiminin iyileştirilmesi ve standardizasyonunu sağlamak
  • Asistanlar ve eğitim kurumları arasındaki iletişimi arttırmak
  • Asistanların sorunlarına çözüm yolları aramak
  • Türkiye Kadın Doğum asistanları  ve genç uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturmak
  • Türkiye’deki kadın doğum asistanlarını organize etmek  birlik ve dayanışma oluşturmak
  • Avrupa’da kadın doğum asistan ve genç uzmanlarını temsil eden bir organizasyon olduğunu ve aktif olarak çalıştığını asistanlarımıza anlatmak
  • TJOD tarafından desteklenen Asistan Okulu projesine aracılık etmek
  • ENTOG değişim programına aracılık etmek
  • 2016 EBCOG kongresi ve ENTOG değişim programının en iyi şekilde düzenlemesini sağlamak